Endüstriyel amaçla yetiştirilmiş ağaçlardan tedarik edilen doğal bir malzeme olan ahşabın kolay şekil alabilmesi, onun birçok alanda kullanılmasına sebep olmuştur. Bu perspektifte, oyuncak imalatı; ahşabın işlevsel bir malzeme olarak tercih edilip kullanıldığı alanlardan biridir (Usta, 2014). İstenilen forma kolayca dönüştürülebilirliğinin yanında ahşabın doğal oluşuna atfen oyuncak yapımında seçilmesi, çocuğun doğa hakkında farkındalığa ulaşmasının bir yolu olarak kabul edilir. Usta (2015) tarafından belirtildiği gibi, ağaçlardan elde edilen doğal ve organik bir malzeme olan ahşap, doğanın bir yansıması olarak çocuğun doğayı algılamasına katkı sağlar. Bunu daha açıkça ifade etmek gerekirse, benlik oluşumu ile zihinsel gelişimin büyük ölçüde tamamlandığı ve psikoseksüel gelişim açısından önemli bir süreç olan okul öncesi dönemde, ağaçlardan temin edildiği için lifli ve gözenekli yapıya sahip organik esaslı doğal bir malzeme olan ahşaptan imal edilen oyuncaklar vasıtasıyla çocukları ahşabın doğal dokusuyla tanıştırmak, çocuk gelişimi açısından fayda sağlar. Bu bağlamda, günümüzde giderek artan bir biçimde değişik pek çok tiplemelerle ortaya konulan eğitici ahşap oyuncaklar; okul öncesi dönemi içeren psikoseksüel gelişim dönemleri nezdinde çocukların bilişsel ve psikomotor gelişimlerine ilaveten sosyal ve duygusal gelişimleri ile dil ve özbakım becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla kullanılan önemli eğitici materyallerden biri durumundadır.

 

Okul Öncesi Çocukluk Algısında Genç Yetişkinlerin Ahşap Oyuncak Seçimi Prof. Dr. İlker Usta*

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.