Çocuk Gelişiminde Oyuncakların Önemi

Bebekler, doğduklarında oyuncaklarla tanışırlar ve zaman içerisinde bunlara yönelik ilgileri değişse bile tüm yaşamlarını oyuncaklarla birlikte geçirirler. Oyun ve oyuncaklar çocukların yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve onlarsız bir çocuk dünyası düşünülemez. Okul öncesi çocukları zamanlarının büyük bölümünü oyuncaklar ile oynayarak geçirirler. Oyuncaklar, erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimi ve öğrenmesi açısından en temel araçlardır. Çocuklar dünyayı ilk olarak oyuncaklarla oynayarak keşfederler. Oyuncaklarla oynayan çocuk hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleri ile öğrenir, beş duyusunu, duygularını etkin şekilde kullanır, hayal gücünü çalıştırır. Oyun ve oyuncak çocukların bedensel, duygusal ve davranışsal gelişimlerine önemli katkılar sağlar. Çocuklar oyun oynayarak gerçek dünyanın farkına varırlar, kendilerini harekete dahil ederler ve olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilirler. Oyuncaklar çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimini sağlayan, çocukların yaşamı için gerekli adeta hayati bir ilaçtır. Çocukların doğru seçilmiş oyuncaklarla oynaması sağlanamazsa ya da oyun oynaması engellenirse çocuğun zihinsel ve fiziksel bakımdan sağlıklı gelişmesi beklenmemelidir.

 

Çocuğa öğretmekte güçlük çekilen birçok kural, oyuncaklarla oynarken kolaylıkla öğretilebilir. Nesneleri sıralama ve düzene koyma, karar verme, seçim yapma, yenme ve yenilmeyi öğrenme, paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği, başkasının yaptığına saygı gösterme gibi kural ve kavramları çocuklar oyuncaklarla oynarlarken farkına varmadan öğrenirler. Oyuncaklarla oynarken çocuk; geçici bir süre de olsa güçsüzlük duygusundan kurtulabilir, karar verme yada seçim yapma durumunda kalınca kararsızlığını yenmeyi başarabilir. Tüm bu deneyimler çocuğun benliğini kuvvetlendirirken kişiliğini de geliştirir. Oyuncaklar çocuklar için sağlığın ve mutluluğun düzenleyicisidirler. Oyun ve oyuncaklar çocuğu ileriki toplumsal yaşantısına hazırlar, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirir. Kurallara uymayı, disiplinli bir yaşamı, çabuk karar vermeyi, çevikliği, atikliği ve cesareti arttırır. Böylece çocuk kendi-kendini yönetmeyi öğrenir.

Paylaş

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.