Montessori ve Waldorf bugün dünyanın en hızlı büyüyen eğitim sistemleridir.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri uzun yıllara dayanan deneyimlerle gelişmiştir.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri çocuğa bireysel, manevi, yaratıcı birer varlık olarak büyük saygı duymakta, çocuğu merkeze alan bir anlayış göstermektedir.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri çocuğun modern yaşamın streslerinden korunması için, televizyon, bilgisayar gibi teknolojinin aşırı kullanılması ya da kötüye kullanımının çocuklara zarar vereceğine inanmaktadır.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri, belirli bir akademik müfredat üzerinde, ruhsal, zihinsel, fiziksel ve psikolojik olarak çocuğu bir bütün olarak görür ve bunların tümünün geliştirilmesinin esas olduğunu vurgular.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri doğal çevrenin önemini, yapay ürün ve yaşantıların hayattan çıkarılması gerektiğini, doğayla ve doğal malzemelerle gelişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerekliliğini vurgular.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri eğitimin, çocuğun gereksinimlerine dayandırıldığında bunun aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını da karşılayacağı görüşünü benimsemiştir.

 

  • Bu arada, hem Montessori hem de Waldorf okulları, 2. dünya savaşı sırası nazi ideolojisiyle eğitim vermeyi reddetmeleri üzerine nazi birlikleri tarafından kapatıldı.

 

  • Montessori ve Waldorf Eğitim Sistemleri zengin bir sanat, müzik, dans ve tiyatro potansiyelini içinde barındırmaktadır.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.